ระบบสัญญาณกันขโมย

ส่งภาพเตือนถึงมือคุณ

Wireless Solution

ระบบกันขโมยแบบไร้สาย

รายละเอียด

Wired Solution

ระบบกันขโมยแบบเดินสาย

รายละเอียด

Wireless Solution

ระบบกันขโมยแบบไร้สาย

รายละเอียด

Wired Solution

ระบบกันขโมยแบบเดินสาย

รายละเอียด

RISCO Agility™

ระบบกันขโมยแบบไร้สาย ตรวจจับการบุกรุก ส่งภาพตรงถึงคุณ

รายละเอียด

MaxGuard Pro

เซ็นเซอร์ไร้สาย ติดตั้งเองได้ง่ายๆ ไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็ทำได้

รายละเอียด

LightSYS™2

ระบบความปลอดภัยใช้ได้ทั้งแบบเดินสายและไร้สาย
ควบคุมระบบไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ บันทึกภาพการบุกรุก พร้อมแจ้งเตือนผ่าน App

รายละเอียด

ProSYS™ Plus

รวมระบบรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมทุกการใช้งาน
รองรับ Application บน Smart Phone

รายละเอียด