ระบบกล้องอนาล็อกความละเอียดสูง

Analog High-definition Camera

ระบบกล้องไอพี

ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

ระบบกล้องวงจรปิด

AHD and IP Camera

ระบบกล้องอนาล็อกความละเอียดสูง

Analog High-definition Camera

รายละเอียด

ระบบกล้องไอพี

ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

รายละเอียด