เชื่อมต่อการใช้งานผ่าน Internet Cloud Server ได้จากทุกที่ทั่วโลก

ควบคุมผ่าน Application Cloud Server

phone1
เปิด-ปิดไฟ ควบคุมอุณหภูมิ
phone2
เปิด-ปิดไฟ ระบบกันขโมย
phone3
แจ้งเตือนการบุกรุกด้วยภาพ
phone4
บันทึกประวัติการใช้งานและเหตุการณ์

ระบบ Smart Home ใช้ร่วมกับระบบสัญญาณกันขโมยต่อไปนี้


LightSYS™2 (ระบบเดินสาย)

นิยามใหม่ของความปลอดภัย ควบคุมระบบไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ การบันทึกภาพการบุกรุก พร้อมแจ้งเตือนผ่าน Application

Learn More
product_mergr2

RISCO Agility™ (ระบบไร้สาย)

ระบบตรวจจับการบุกรุก ส่งภาพตรงถึงคุณ...
The Newest Premium-Grade Burglar System

Learn More
product_mergr