อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด ประตู/หน้าต่าง (กันละอองน้ำ)

เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว P.I.R
07/10/2016
Remote Control
07/10/2016

อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด ประตู/หน้าต่าง (กันละอองน้ำ)

Door /window Contact แบบกันละอองน้ำ (Rain Proof)

ป้องกันการบุกรุกทางประตูหน้าต่าง ส่งสัญญาณการบุกรุกทันที เมื่อประตูหรือหน้าต่างถูกเปิดออก ประมาณ 2 ซม. พร้อมระบบวิเคราะห์ความถี่ในการเปิด-ปิด ประตูหรือหน้าต่างเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ รวมถึงตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่อัตโนมัติ เตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

Zone Supervision อีกหนึ่งเทคโลยี่ที่ช่วยในการตรวจสอบความผิดพลาด ในการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ หากพบว่ามีการสูญหายของอุปกรณ์ อุปกรณ์ดังกล่าวหยุดทำงาน หรือหน้าต่าง/ประตู กำลังเปิดอยู่ ระบบจะรายงานความผิดพลาดให้ท่านรู้ทันทีทุกครั้งที่เปิดระบบ

ข้อมูลสินค้า

  • ไฟแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อนที่อุปกรณ์
  • คลื่นความถี่ในการส่งสัญญาณ 868 MHz
  • ประเภทของแบตเตอรี่ Lithium CR2 ( มีจำหน่ายทั่วไป)
  • ระบบการป้องกัน การทำลายอุปกรณ์ / ถอดแบตเตอรี่
  • ระบบประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
  • ระบบป้องกันการก๊อปปี้สัญญาณ ( Random Codes มากกว่า 16 ล้านรหัส )
  • ระยะการตรวจจับประตู/หน้าต่างเปิดเกิน 2 ช.ม.
  • ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ - กล่องควบคุม 100 เมตร ในที่โล่ง
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 3 - 5 ปี