MAXWELL MAXGUARD SERIES

2-Way Digital Zone Supervision

สัญญาณกันขโมยที่ออกแบบสำหรับประเทศไทย..เพื่อคนไทย

MAXWELL MAXGUARD SERIES

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างวิศวกรชาวเยอรมัน และวิศวกรชาวไทย ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย MAXWELL MAXGUARD SERIES เริ่มสายการผลิตครั้งแรกในปี ค.ศ.1997 ตั้งแต่ รุ่น MaxGuard 1,MaxGuard 2 ,MaxGuard 2s , MaxGuard 7 MaxGuard8 และ MaxGuard 9 มาจนถึง Maxguard 10S ในปัจจุบัน จึงถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากว่า 12 ปี ด้วยผลิตภัทฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็พท์ คุณภาพสูง ใช้งานง่าย และทนทาน ท่านจึงอุ่นใจได้เหมือนมีผู้พิทักษ์ความปลอดภัย และเฝ้าระวังที่พักอาศัยของท่านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะต้องจากบ้านไปไกลแค่ไหนหรือนานเพียงใด
07/10/2016

MAXWELL MaxGuard 10S

07/10/2016

MAXWELL MaxGuard 10

07/10/2016

MAXWELL MaxGuard 9