MILLENNIUM HILTON กับอีกระดับของความปลอดภัย

MAXWELL ต่างจากที่อื่นอย่างไร?
06/09/2016
Risco Agility
08/09/2016

MILLENNIUM HILTON กับอีกระดับของความปลอดภัย

ไม่เพียงแต่สถานที่ และการให้บริการที่พักกับแขกในระดับ 5 ดาว แต่โรงแรม Millennium Hilton กรุงเทพ ยังเล็งเห็นความสำคัญกับผู้ที่มาใช้บริการ ด้วยความห่วงใยด้วยการติดตั้งระบบปุ่มฉุกเฉิน ตามสถานที่สำคัญ อาทิเช่น บริเวณสระว่ายน้ำ ห้องสปา และ Gym เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินจากแขกผู้มาใช้บริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือได้รับอุบัติเหตุ โดยทางบริษัท แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการติดให้กับโรงแรมในเครือไปแล้ว 2 แห่ง และ Millennium Hilton นับเป็นแห่งที่ 3 ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ