Millennium Hilton

Citizen Micro HumanTech
02/12/2016
SCG HEIM (บ้านตัวอย่าง)
26/11/2016
Show all

Millennium Hilton

ติดตั้ง ProSys สำหรับปุ่มฉุกเฉินแบบไร้สายตามสถานที่ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของแขกที่เข้าพัก

โดยศูนย์แจ้งเหตุอยู่ที่ชั้นใต้ดิน และมีปุ่มฉุกเฉินแบบไร้สายบางปุ่มอยู่ที่ชั้น 32 ทดสอบจริง! กดปุ่ม 100 ครั้ง ส่งสัญญาณถึง ครบทั้ง 100 ครั้ง