รวมระบบรักษาความปลอดภัย ที่ง่ายต่อการติดตั้ง, ยืดหยุ่น, ครอบคลุมทุกคุณสมบัติเหมาะสมกับทุกการใช้งาน

supporting wired, wireless and RISCO Bus installations. The state-of-the-art solution offers a unique array of benefits, including a unique single hardware platform and flexible licensing mechanism with unlimited scalability up to 512 zones. The cost-effective “pay as you grow” solution eliminates the need to purchase additional panels to support expansion.

ProSYS™ Plus includes the cloud-based iRISCO smartphone app to remotely monitor the system, integrated IP cameras for live HD video verification and “look in,” as well as a full range of professional commercial and industrial detectors. ProSYS™ Plus also enables the utilization of the latest communications technologies, including multi-socket IP, 3G.

One Platform for all Applications

Searching for a security solution for a small business, office building, retail outlet, logistic center, utility, bank or remote site? ProSYS™ Plus is ideal for any size or type of application. The unique licensing mechanism offered by ProSYS™ Plus enables you to utilize a single control panel for all of your applications with maximum flexibility and scalability, enabling you to save costs and provide a winning offer to your customers.

Super Hybrid: The Power of Remote Diagnostics

The comprehensive Grades 2-3 Bus detector series, developed by RISCO Group, can be combined with professional hybrid security panels, transforming the classic hybrid solution into a powerful “Super Hybrid” technology. This end-to-end platform enables remote diagnostics and control for both wired and wireless detector lines, enabling installers to maintain uncompromised levels of security using wired technologies when required, while also providing optimal conditions for installation and maintenance.

The Single Intuitive iRISCO App

Enjoy full control of your security, safety, and Smart Home features directly from a single intuitive app, from any location as you go about your day. The iRISCO smartphone app provides you with convenient control on the go for total life management.

ตู้ควบคุม

Prosys Control Panel

Control Panel ProSYS™

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบไร้สาย

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเดินสาย

ProSYS Motion Detector

Industrial LuNAR™ Grade 3

ProSYS Motion Detector

IWise™ Green Line DTAM G3

ProSYS Motion Detector

DIGISENSE™

ProSYS Motion Detector

BWARE™

ProSYS Motion Detector

Seismic Detector

อุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน้าต่างแบบไร้สาย

อุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน้าต่างแบบเดินสาย

LightSYS Door Window Detector

ViTRON™ Plus Acoustic Glass Break Detectors

LightSYS Door Window Detector

ShockTec™ Plus Digital Shock Detector

แป้นควบคุมระบบ

ระบบกันขโมยแบบเดินสายและไร้สาย

2-Way Wireless Slim Keypad

อุปกรณ์เสริม

ระบบกันขโมยแบบเดินสายและไร้สาย

LightSYS™ Wireless Reciever

ระบบกันขโมยแบบเดินสายและไร้สาย

Listen-In & Speak Module

LightSYS Accessories

IP Module

LightSYS Accessories

LightSYS™ Voice Module

LightSYS Accessories

8 Output Expander

ระบบกันขโมยแบบเดินสายและไร้สาย

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ

ระบบกันขโมยแบบเดินสายและไร้สาย

Proximity Coin Tag

อุปกรณ์เสริมแบบไร้สาย

Agility Accessories

2-Way Remote Control

Agility Accessories

Home Automation Module

อุปกรณ์เสริมแบบเดินสาย

ProSYS Accessories

Wired Flood Detector

อุปกรณ์ภายนอก

ระบบกันขโมยแบบเดินสายและไร้สาย

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายนอก

Agility Outdoor Detector

Twin Beams

ระบบกันขโมยแบบเดินสายและไร้สาย

ไซเรนแบบไร้สาย