อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด การทุบ ประตู/หน้าต่าง

Agility’s /2-Way Wireless Keypad
08/09/2016
อุปกรณ์ตรวจจับน้ำท่วม
08/09/2016

อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด การทุบ ประตู/หน้าต่าง

Wireless Shock and Contact Detector

The Wireless Shock and Contact Detector combine both a shock detector and a door/ window contact detector in a single casing for internal use. The detector employs an advanced digital microprocessor to analyze the vibration signal received from the piezo electric sensor. Also includes a reed switch for protection against opening door and windows, and against any attempt to tamper the detector using large magnets. The detector incorporates an advanced shock detector and a door/window contact on two separate wireless zones.

ข้อมูลสินค้า

 • Digital Microprocessor with Intelligent Digital Signal Processing
 • Tri-color LED enables accurate and reliable calibration, with over-sensitive and under sensitive indications
 • Gross attack detection
 • Encapsulated bi-morph piezo electric sensor
 • Includes door/wIndow contact on a separate wireless zone
 • Wall and cover tamper protection
 • Shock with door/ window contact includes two separate channels
 • Includes 3V long-life lithium battery
 • Compatible with RISCO systems: Agility™, WisDom, ProSYS™, LightSYS™ , Nova
 • Available in 868MHz
 • Model name: RWT62
 • Battery Type: CR123 3V Lithium Battery
 • Current Consumption: 10μA standby
 • Frequency: 868.65
 • Supervision Transmission: 868.65 MHz model: every 15 minutes
 • Modulation Type: ASK
 • Battery Life: 3 years depends on usage
 • Size: 81 x 35 x 32 mm (3.2 x 1.37 x 1.27 in.)
 • RF immunity: According to EN-50130-4
 • Operating temperature: 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
 • Storage temperature: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
 • Maximum humidity: 95% non-condensing