เครื่องอ่าน SIM CARD

ลำโพงไซเรน (มาตรฐาน)
06/10/2016
ไซเรนแบบไร้สาย
06/10/2016

เครื่องอ่าน SIM CARD

Sim Card Reader

อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกับ SIM card อีกระดับของความปลอดภัย โดยการเชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัยกับสัญญาณโทรศัพท์แบบ cellular network ที่รองรับระบบ GSM และเหมาะสำหรับพื้นที่ที่โทรศัพท์พื้นฐานเข้าไม่ถึง