ตารางเปรียบเทียบสินค้า

ยี่ห้อ
รุ่น
MaxGuard Pro

Agility 4

LightSYS+

ProSys Plus
ประเภท ทาวน์โฮม,บ้าน 1-2 ชั้น, ร้านกาแฟ , Kiosk ทาวน์โฮม,บ้าน 1-3 ชั้น, อาคารพานิชย์ , สำนักงาน ทาวน์โฮม,บ้าน 1-5 ชั้น, อาคารพานิชย์ , สำนักงาน , โกดัง , โรงงาน คฤหาสน์ ,อาคารพานิชย์ , สำนักงาน , โกดัง , โรงงาน , อาคารสูง
ระดับการใช้งาน HOUSEHOLD HOUSEHOLD COMMERCIAL INDUSTRIAL & HEAVY DUTY
พื้นที่(ตร.ม.) <180 <800 <1,000 >1,000
จำนวนโซน 24 32 512 512
การเชื่อมต่อ
Ethernet LAN Port
ไร้สาย 10/100 ไร้สาย(2 way) 10/100/1000 เดินสาย+ไร้สาย 10/100/1000 เดินสาย+ไร้สาย 10/100/1000
จำนวนอุปกรณ์สูงสุด 24 (Share) 32 512 512
จำนวน Keypad สูงสุด ไม่รองรับ 3 4 48
จำนวนรีโมทควบคุมสูงสุด 24 (Share) 16 16 256
การแจ้งเหตุ Application Application / PSTN Application / PSTN Application / PSTN
การแจ้งเหตุ(optional) N/A 3G/GSM 3G/GSM 3G/GSM
การแจ้งเหตุพร้อมภาพ Yes Yes Yes Yes
การเปิด/ปิด Apps / รีโมท Apps / รีโมท / คีย์แพด Apps / รีโมท / คีย์แพด Apps / รีโมท / คีย์แพด
ลำโพงไซเรน ไร้สาย เดินสาย / ไร้สาย (Optional) เดินสาย / ไร้สาย (Optional) เดินสาย / ไร้สาย (Optional)
การเชือมต่อ CCTV No Yes, Risco VU Point Only Yes, Risco VU Point Only Yes, Risco VU Point Only
การเชือมต่ออสมาร์ทโฮม No Yes, Risco Gateway only Yes, Risco Gateway only Yes, Risco Gateway only
แบรนด์ประเทศ Taiwan Israel Israel Israel
ประเทศผู้ผลิต China Israel Israel Israel
รับประกันสินค้า 2 ปี 2 ปี 2 ปี 2 ปี
         

ตารางเปรียบเทียบสินค้า

ยี่ห้อ
รุ่น
MaxGuard Pro
ประเภท ทาวน์โฮม,บ้าน 1-2 ชั้น, ร้านกาแฟ , Kiosk
ระดับการใช้งาน HOUSEHOLD
พื้นที่(ตร.ม.) <280
จำนวนโซน 24
การเชื่อมต่อ ไร้สาย
จำนวนอุปกรณ์สูงสุด 24 (Share)
จำนวน Keypad สูงสุด ไม่รองรับ
จำนวนรีโมทควบคุมสูงสุด 24 (Share)
การแจ้งเหตุ Application
การแจ้งเหตุ(optional) N/A
การแจ้งเหตุพร้อมภาพ Yes
การเปิด/ปิด Apps / รีโมท
ลำโพงไซเรน ไร้สาย
การเชือมต่อ CCTV No
การเชือมต่ออสมาร์ทโฮม No
แบรนด์ประเทศ Taiwan
ประเทศผู้ผลิต China
รับประกันสินค้า 2 ปี
 
ยี่ห้อ
รุ่น
Agility 4
ประเภท ทาวน์โฮม,บ้าน 1-3 ชั้น, อาคารพานิชย์ , สำนักงาน
ระดับการใช้งาน HOUSEHOLD
พื้นที่(ตร.ม.) <500
จำนวนโซน 32
การเชื่อมต่อ ไร้สาย
จำนวนอุปกรณ์สูงสุด 32
จำนวน Keypad สูงสุด 3
จำนวนรีโมทควบคุมสูงสุด 16
การแจ้งเหตุ Application / PSTN
การแจ้งเหตุ(optional) 3G/GSM
การแจ้งเหตุพร้อมภาพ Yes
การเปิด/ปิด Apps / รีโมท / คีย์แพด
ลำโพงไซเรน เดินสาย / ไร้สาย (Optional)
การเชือมต่อ CCTV Yes, Risco VU Point Only
การเชือมต่ออสมาร์ทโฮม Yes, Risco Gateway only
แบรนด์ประเทศ Israel
ประเทศผู้ผลิต Israel
รับประกันสินค้า 2 ปี
ยี่ห้อ
รุ่น
LightSYS 2
ประเภท ทาวน์โฮม,บ้าน 1-5 ชั้น, อาคารพานิชย์ , สำนักงาน , โกดัง , โรงงาน
   
ระดับการใช้งาน COMMERCIAL
พื้นที่(ตร.ม.) <1,000
จำนวนโซน 50
การเชื่อมต่อ เดินสาย+ไร้สาย
จำนวนอุปกรณ์สูงสุด 50
จำนวน Keypad สูงสุด 4
จำนวนรีโมทควบคุมสูงสุด 16
การแจ้งเหตุ Application / PSTN
การแจ้งเหตุ(optional) 4G/GSM
การแจ้งเหตุพร้อมภาพ Yes
การเปิด/ปิด Apps / รีโมท / คีย์แพด
ลำโพงไซเรน เดินสาย / ไร้สาย (Optional)
การเชือมต่อ CCTV Yes, Risco VU Point Only
การเชือมต่ออสมาร์ทโฮม Yes, Risco Gateway only
แบรนด์ประเทศ Israel
ประเทศผู้ผลิต Israel
รับประกันสินค้า 2 ปี
 
ยี่ห้อ
รุ่น
ProSys Plus
ประเภท คฤหาสน์ ,อาคารพานิชย์ , สำนักงาน , โกดัง , โรงงาน , อาคารสูง
   
ระดับการใช้งาน INDUSTRIAL & HEAVY DUTY
พื้นที่(ตร.ม.) >1,000
จำนวนโซน 512
การเชื่อมต่อ เดินสาย+ไร้สาย
จำนวนอุปกรณ์สูงสุด 512
จำนวน Keypad สูงสุด 48
จำนวนรีโมทควบคุมสูงสุด 256
การแจ้งเหตุ Application / PSTN
การแจ้งเหตุ(optional) 4G/GSM
การแจ้งเหตุพร้อมภาพ Yes
การเปิด/ปิด Apps / รีโมท / คีย์แพด
ลำโพงไซเรน เดินสาย / ไร้สาย (Optional)
การเชือมต่อ CCTV Yes, Risco VU Point Only
การเชือมต่ออสมาร์ทโฮม Yes, Risco Gateway only
แบรนด์ประเทศ Israel
ประเทศผู้ผลิต Israel
รับประกันสินค้า 2 ปี