ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

MAXWELL ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานบริเวณถนนกิ่งแก้ว สามารถติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าดูแลระบบที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว MAXWELL ดูแลให้ฟรีโดยไม่คิดค่าเดินทางและค่าบริการ