วิธีการชำระเงิน

นำหมายเลขสั่งซื้อ invoice no. ที่ท่านได้รับ กรอกลงในช่องเลขที่ใบสั่งซื้อ
กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระและข้อมูลของท่านลงในแต่ละช่อง
สิ่งสำคัญกรุณาใส่ E-Mail เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ และรับหลักฐานการชำระเงิน
เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิกที่ เพื่อเข้าสู่ระบบชำระเงินของธนาคาร
เมื่อท่านกรอกข้อมูลที่หน้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
จะมีเอกสารยืนยันการชำระเงินไว้ให้ท่าน print เก็บไว้เป็นหลักฐาน


ชำระเงินออนไลนผ่านระบบธนาคาร สะดวก รวดเร็ว


รับรองมาตรฐานและความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้ ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business
 
ระบบชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
จำนวนเงิน :
*ใส่จำนวน
เงินเป็นตัวเลขเท่านั้น
**
ระบบรับชำระขั้นต่ำที่ 10,000 บาทค่ะ
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
ชำระค่า : สินค้า มัดจำสินค้า บริการ
  อื่นๆ