วิธีชำระเงิน

  • นำหมายเลขสั่งซื้อ invoice no. ที่ท่านได้รับ กรอกลงในช่องเลขที่ใบสั่งซื้อ
  • กรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระและข้อมูลของท่านลงในแต่ละช่อง
  • สิ่งสำคัญกรุณาใส่ E-Mail เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ และรับหลักฐานการชำระเงิน
  • เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบแล้ว คลิกที่ เพื่อเข้าสู่ระบบชำระเงินของธนาคาร

ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์

*ความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร
*ระบบรับชำระขั้นต่ำที่ 10,000 บาทค่ะ


ชำระเงินออนไลนผ่านระบบธนาคาร สะดวก รวดเร็ว

รับรองมาตรฐานและความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้ ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

This Web Site is registered with the Department of Business