Trouble Monitoring Service (TMS)

ที่แรกที่เดียว ที่ระบบกันขโมยจะบอกคุณเมื่อตรวจพบเจอปัญหาในระบบ

กันขโมยมีปัญหา
ปรึกษา MAXWELL

TMS คืออะไร?

อีกหนึ่งบริการระดับพรีเมียมจาก Maxwell เพื่อการตรวจสอบปัญหาของระบบฯแบบเชิงรุก

หมดกังวล…ไม่ต้องคอยตรวจสอบปัญหาของระบบฯด้วยตัวท่านเองอีกต่อไป

  • ระบบฯตรวจสอบและรายงานความผิดปกติของตัวเครื่อง และส่งข้อมูลมายัง TMS Server ของ Maxwell เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
  • จากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกับลูกค้าเพื่อแจ้งและแนะนำการแก้ไขปัญหาหรือทำการนัดหมายเข้าบริการหากมีความจำเป็น

เท่านี้ก็อุ่นใจกับการใช้ระบบสัญญาณกันขโมย พร้อมกันกับการบริการระดับพรีเมียมจากเรา เสมือนมีผู้ดูแลความพร้อมของระบบฯตลอดเวลา

*หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อแจ้งหรือนัดหมายการบริการในช่วงวันและเวลาทำการ 8.30-17.30 จ-ส ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดของบริษัทฯ