สัญญาณกันขโมยหรือสัญญาณเตือนการบุกรุก....คืออะไร

คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการบุกรุก อีกทั้งแจ้งรายงานเมื่อมีบุคคลใดเข้าสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต

สัญญาณกันขโมยใช้ในที่พักอาศัย สถานที่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการลักทรัพย์หรือทำลายทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันส่วนบุคคลจากผู้บุกรุก

ทั้งนี้ยังพบอีกว่าการแจ้งเตือนด้วยเสียงไซเรนจะช่วยป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าของสถานที่กับหัวขโมย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลดความเสียงต่อชีวิตและร่างกาย

สัญญาณกันขโมยประกอบด้วยอะไรบ้าง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับการบุก
แบ่งเป็นแบบตรวจจับสำหรับภายนอกอาคารและแบบตรวจจับสำหรับภายในอาคาร

ตู้ควบคุมหลัก หรือ Main Control หรือ Control Panel
ทำหน้าที่เป็นเสมือนหัวใจหลักของระบบการทำงานทั้งหมด

รีโมทคอนโทรล ใช้สำหรับการควบคุมการเปิดและปิดระบบฯเป็นหลัก รีโมทคอนโทรลในบางรุ่นยังสามารถโปรแกรมปุ่มกดเพื่อให้ทำงานอื่นๆได้อีก

แป้นกดรหัส (Kaypad) อุปกรณ์ชนิดนี้มีความหลากหลายในการใช้งานเช่น ใช้สำหรับการควบคุมการเปิดและปิดระบบฯ แสดงผลสถานการณ์ทำงาน การแจ้งเตือน รวมถึงการใช้งานเพื่อตั้งค่าของระบบฯ

Application แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานและลดข้อจำกัดของการหลายอย่างที่อุปกรณ์ในขั้นต้น มีการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนควรที่จะศึกษาเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้น เช่นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบริการการใช้งานของแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ

อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงหรือไซเรน ช่วยให้บุคคลในพื้นที่ทราบถึงการบุกรุกเพื่อการป้องกันตัวหรือเพื่อการตรวจสอบต่อไป

อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยข้อความ เสียง และภาพ เพื่อให้รับทราบถึงการบุกรุกเมื่อไม่อยู่ในสถานที่หรือบริเวณนั้นๆ

สัญญาณกันขโมยมีกี่ชนิด?

การเลือกชนิดของสัญญาณกันขโมยนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ เพราะแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน
เพราะนั่นหมายถึงความสูญเปล่าในการติดตั้ง รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่ตามมา

แบบสแตนอโลน (Standalone) อุปกรณ์ชนิดนี้จะติดตั้งโดยมีการตรวจจับและมีเสียงแจ้งเตือนในตัวเอง

  • ข้อดีของอุปกรณ์ชนิดนี้คือ ติดตั้งง่าย ราคาถูก แต่การใช้งานจะเหมาะกับการแจ้งในพื้นที่ ที่มีคนอยู่ประจำ เพราะจะมีเสียงไซเรนดังออกมาที่ตัวเองเพื่อให้คนที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นรับรู้
  • ข้อจำกัดของอุปกรณ์ชนิดนี้คือไม่มีการแจ้งออกไปยังผู้ใช้หรือแจ้งเตือนไปยังพิ้นที่ส่วนกลาง จึงไม่เหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีคนเฝ้า พื้นที่ขนาดใหญ่ หรือในที่ลับตา

แบบต่อกันเป็นระบบฯ (System) สัญญาณกันขโมยที่เชื่อมต่อกันเป็นแบบระบบฯจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับจะถูกออกแบบและติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังมีขีดความสามารถและมีความแม่นยำสูงกว่า ซึ่งระบบสัญญาณกันขโมยจะถูกแบ่งย่อยเป็นแบบ 2 ระบบ

1. ระบบเดินสาย (Wired System)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุก อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมสั่งงานและแสดงผล และอุปการณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงจะต้องใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อมาที่ตู้ควบคุมหลัก

  • ข้อดีของระบบเดินสายคือ สามารถติดตั้งกับอาคารหรือพื้นที่ๆมีขนาดใหญ่มากๆ รวมถึงพื้นที่ๆมีการรบกวนจากคลื่นสนามแม่เหล็กต่างๆได้ดีความระบบไร้สาย ( Wireless System )
  • จุดที่ต้องพิจารณาของระบบเดินสายคือ ค่าดำเนินการเดินสายที่ต้นทุนที่สูงกว่าระบบไร้สายกว่ามาก สายที่ใช้โดยทั่วไปคือ สาย UTP AWG หรือสายโทรศัพท์ เป็นต้น

2. ระบบไร้สาย (Wireless System)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุก อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมสั่งงานและแสดงผล และอุปการณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงจะใช้คลื่นความถี่ในการเชื่อมต่อมาที่ตู้ควบคุมหลัก

  • ข้อดีของระบบไร้สายคือติดตั้งได้ง่ายและสะดวกกว่าระบบเดินสายมาก สามารถติดตั้งได้กับสถานที่ๆปลูกสร้างเสร็จแล้ว ปัจจุบันระบบไร้สายได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ขนาดใหญ่และมีความเสถียร์ในการรับส่งสัญญาณใกล้เคียงกับระบบเดินสาย
  • จุดที่ต้องพิจารณาของระบบไร้สายคือ ยังไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในพื้นที่ๆมีการรบกวนสูงการคลื่นต่างๆโดยเฉพาะคลื่นสนามเม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ดังนั้นหาไม่แน่ใจควรใช้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อทำการวัดค่าการรบกวนก่อนติดตั้ง
 

เลือกกันขโมยให้เหมาะสมกันชนิดสิ่งปลูกสร้าง

สนใจสินค้าระบบกันขโมย ติดต่อเราได้ที่นี่

ยินดีให้คำปรึกษา บ้านเล็ก บ้านใหญ่ สำนักงาน ตลอดจนธุรกิจขนาดใหญ่

Line Official Account : 
http://nav.cx/2E5Gwv2