Smart Fire Alarm คืออะไร

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) โดยทั่วไปเป็นระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้และแจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบโดยอัตโนมัติ

การทำงานของระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีกลุ่มควันเกิดขึ้น จะถูกตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันหรือความร้อนและส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม ตู้ควบคุมก็จะส่งสัญญาณ ไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ต่อไป ซึ่งเป็นการแจ้งเหตุภายในสถานที่เกิดเหตุเท่านั้น หากไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลหรือเข้าระงับเหตุไม่ทันอาจเกิดความสูญเสียร้ายแรงขึ้นได้

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบทั่วไปนั้นหากได้อัพเกรดระบบ SMART FIRE ALARM เข้าไปก็จะสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ตลอดเวลา โดยแจ้งเตือนผ่านทาง Application บนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถบอกได้ว่าโซนไหนบริเวณใดที่กำลังเกิดเหตุไฟไหม้
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นระบบกันขโมย แจ้งเตือนหากมีการบุกรุกในโซนต่างๆ บนสมาร์ทโฟน เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบ SMART FIRE ALARM ยังสามารถประหยัดพลังงาน ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีพนักงานทำงานได้อีกด้วย

ระบบ SMART FIRE ALARM สามารถใช้งานร่วมกับสัญญาณกันขโมยเดิมได้ เหมาะสำหรับโรงงาน โกดัง ตึกสำนักงาน และอาคารที่มีขนาดใหญ่ 

ตู้ควบคุม

อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน

อุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือน

อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

อุปกรณ์เสริม