ผสมผสานความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

 บ้านอัจฉริยะพร้อมระบบความปลอดภัยครบวงจร

ผสมผสานความปลอดภัย
และความสะดวกสบาย

 บ้านอัจฉริยะพร้อมระบบความปลอดภัยครบวงจร

ควบคุมง่ายๆอยู่ที่ไหนก็สั่งงานได้จากสมาร์ทโฟน

Smart home หรือ บ้านอัจฉริยะ คือการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านกล่องควบคุมและอุปกรณ์ Sensor ตรวจจับการทำงานแบบต่างๆ รวมกันแล้วเรียกว่าระบบ Home Automation ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าของบ้าน ด้วยระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหรือปรับระดับความสว่าง สั่งงานเครื่องปรับอากาศ เปิดปิดม่านตามสภาพแสง สั่งเปิดปิดประตูรั้ว อีกทั้งยังเป็นระบบกันขโมย ซึ่งทุกการสั่งงานและการแจ้งเตือนนั้นสามารถทำผ่าน แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้อย่างสบาย

ระบบ Home Automation จำเป็นต้องใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีระบบ Internet เพื่อสั่งงานได้ทุกที่ ด้วยการส่งคำสั่งผ่านเข้าไปยังกล่องควบคุมหลักให้ส่งข้อมูลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานตามที่ต้องการ

ควบคุมง่ายๆอยู่ที่ไหนก็สั่งงานได้จากสมาร์ทโฟน

Smart home หรือ บ้านอัจฉริยะ คือการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านกล่องควบคุมและอุปกรณ์ Sensor ตรวจจับการทำงานแบบต่างๆ รวมกันแล้วเรียกว่าระบบ Home Automation ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าของบ้าน ด้วยระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหรือปรับระดับความสว่าง สั่งงานเครื่องปรับอากาศ เปิดปิดม่านตามสภาพแสง สั่งเปิดปิดประตูรั้ว อีกทั้งยังเป็นระบบกันขโมย ซึ่งทุกการสั่งงานและการแจ้งเตือนนั้นสามารถทำผ่าน แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้อย่างสบาย

ระบบ Home Automation จำเป็นต้องใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีระบบ Internet เพื่อสั่งงานได้ทุกที่ ด้วยการส่งคำสั่งผ่านเข้าไปยังกล่องควบคุมหลักให้ส่งข้อมูลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานตามที่ต้องการ

ทำไมระบบ Risco จึงปลอดภัยกว่าระบบทั่วไป

 

  • Risco อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยไร้สายใช้คลื่นความถี่ระบบปิด 868 MHz.
    พร้อมการวัดการรบกวน (Threshold)
  • ระบบคลื่นความถี่ของระบบรักษาความปลอดภัยกับ Home Automation แยกออกจากกัน
    เพื่อป้องกันการ Hack สัญญาณเข้าไปปิดระบบรักษาความปลอดภัย

 

  • คลื่นความถี่ในระบบ Z-wave และระบบ Zigbee เป็น โปรโตคอลแบบเปิด จึงมีความเสี่ยงสูง ในการเข้าแทรกแทรงคลื่นความถี่ (Hacking) จึงไม่เหมาะกับการนำมาใช้กับระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบสมาร์ทโฮมใช้ร่วมกับระบบสัญญาณกันขโมยต่อไปนี้

LightSYS™2 (ระบบเดินสายและไร้สาย)

นิยามใหม่ของความปลอดภัย ควบคุมระบบไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ บันทึกภาพการบุกรุก พร้อมแจ้งเตือนผ่าน Application

รายละเอียด

ProSYS™ Plus(ระบบเดินสาย)

รวมระบบรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมทุกการใช้งาน
รองรับ Application บน Smart Phone

รายละเอียด