เกิดเหตุฉุกเฉิน!

ผู้สูงอายุกดปุ่มขอความช่วยเหลือ

ส่งภาพ+แจ้งเตือน

ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ

ขอความช่วยเหลือทันใจ

ให้คุณแจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทัน

ปุ่มฉุกเฉิน เทคโนโลยี Cloud ส่งภาพทันใจ ช่วยเหลือทันเวลา

อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ปัจจุบันมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยจำนวนมากที่อยู่ตามลำพังบุคคลเหล่านี้อยู่ในความเสี่ยงสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และการติดต่อขอความช่วยเหลือที่ล่าช้ายังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

หากการแจ้งขอความช่วยเหลือสามารถทำได้โดยการกดปุ่มเดียวและสามารถรายงาน แจ้งไปยังสมาชิกภายในบ้านได้อย่างรวดเร็ว ความช่วยเหลือที่รวดเร็วก็จะสามารถลดความสูญเสียดังกล่าวได้

Maxwell Elder & Patients Care คือระบบปุ่มฉุกเฉินแบบไร้สายที่สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยข้อความและภาพวิดีโอผ่าน Internet Cloud Server ไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อการประสานขอความช่วยเหลืออย่างฉับไว

ติดตั้งร่วมกับกล้อง IP Camera

แจ้งเตือนพร้อมส่งภาพในขณะเกิดเหตุไปยังมือถือของคุณ

 
  • รู้ทันทีว่าเกิดเหตุที่จุดไหน เพราะมีการกำหนดชื่อโซนอย่างชัดเจน
  • โทรออกไปยังเบอร์ที่คุณกำหนดเพื่อรับทราบเหตุการณ์บุกรุกรก
  • สามารถดูภาพเหตุการณ์ผ่าน APP ได้ด้วย
  • App iRISCO รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ

ตู้ควบคุมระบบ
สำหรับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานด้วยกัน

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แบบสวมข้อมือพร้อมกดใช้งานได้ทันที

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แบบมีสายคล้องคอหรือวางไว้ในตำแหน่งที่หยิบใช้สะดวก

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แบบปุ่มกดขนาดใหญ่ ติดตั้งในที่มองเห็นได้ชัด

ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แบบกระตุก สำหรับติดตั้งในห้องน้ำหรือห้องพักผู้ป่วย

กล้องไอพี
ส่งภาพเหตุการณ์พร้อมการแจ้งเตือนไปยังมือถือ

Elegant Keypad
อุปกรณ์เปิดปิด ควบคุมตั้งค่าการใช้งานต่างๆ

คีย์แพด
อุปกรณ์เปิดปิด ควบคุมตั้งค่าการใช้งานต่างๆ

IP Module
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ภายในตู้ควบคุม มีหน้าที่ช่วยให้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้

Wireless Reciever
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ภายในตู้ควบคุม ทำหน้าที่ให้ระบบทำงานแบบอินเตอร์เน็ตไร้สายได้