ปุ่มฉุกเฉิน เทคโนโลยี Cloud ส่งภาพทันใจ ช่วยเหลือทันเวลา

หมดกังวลเมื่อผู้สูงอายุอยู่บ้านลำพัง บุคคลเหล่านี้อยู่ในความเสี่ยงสูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และการติดต่อขอความช่วยเหลือที่ล่าช้า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

หากการแจ้งขอความช่วยเหลือสามารถทำได้โดยการกดปุ่มเดียวและสามารถรายงาน แจ้งไปยังสมาชิกภายในบ้านได้อย่างรวดเร็ว ความช่วยเหลือที่รวดเร็วก็จะสามารถลดความสูญเสียดังกล่าวได้

MAXWELL มีระบบปุ่มฉุกเฉินแบบไร้สายที่สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยข้อความและภาพวิดีโอผ่าน Internet Cloud Server ไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อการประสานขอความช่วยเหลืออย่างฉับไว

เกิดเหตุฉุกเฉิน!

ผู้สูงอายุกดปุ่มขอความช่วยเหลือ

ส่งภาพ+แจ้งเตือน

ไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ

ขอความช่วยเหลือทันใจ

ให้คุณแจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทัน

การทำงานของระบบปุ่มฉุกเฉิน

ติดตั้งปุ่มฉุกเฉิน พร้อมตู้ควบคุม RISCO 

ติดตั้งปุ่มฉุกเฉิน พร้อมตู้ควบคุม RISCO

ปุ่มฉุกเฉินแบบไร้สายเป็นแบบสวมข้อมือ หรือติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆในบ้านได้

ติดตั้งร่วมกับกล้อง Vupoint เมื่อกดปุ่มฉุกเฉินจะแจ้งเตือนพร้อมภาพ

ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทัน

ติดตั้งร่วมกับกล้อง IP Camera

แจ้งเตือนพร้อมส่งภาพในขณะเกิดเหตุไปยังมือถือของคุณ

 
  • รู้ทันทีว่าเกิดเหตุที่จุดไหน เพราะมีการกำหนดชื่อโซนอย่างชัดเจน
  • โทรออกไปยังเบอร์ที่คุณกำหนดเพื่อรับทราบเหตุการณ์บุกรุกรก
  • สามารถดูภาพเหตุการณ์ผ่าน APP ได้ด้วย
  • App iRISCO รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ

ตู้ควบคุมระบบ
สำหรับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานด้วยกัน

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แบบสวมข้อมือพร้อมกดใช้งานได้ทันที

ปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แบบปุ่มกดขนาดใหญ่ ติดตั้งในที่มองเห็นได้ชัด

ปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
แบบกระตุก สำหรับติดตั้งในห้องน้ำหรือห้องพักผู้ป่วย

กล้องไอพี
ส่งภาพเหตุการณ์พร้อมการแจ้งเตือนไปยังมือถือ

คีย์แพด
อุปกรณ์เปิดปิด ควบคุมตั้งค่าการใช้งานต่างๆ