ใช้งานร่วมกับระบบดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าระวังผู้สูงอายุและคนที่คุณรัก

ด้วยระบบตรวจจับการล้ม Vayyar Care และปุ่มฉุกเฉิน แจ้งเตือนให้คุณทราบเพื่อส่งความช่วยเหลือได้ทันที

ตู้ควบคุม

อุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน้าต่าง

อุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้

คีย์แพดควบคุมระบบ

เครื่องบันทึก NVR Recorder