ให้บ้านของคุณปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

ด้วยระบบตรวจจับการล้มซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุบาดเจ็บ และปุ่มกดฉุกเฉินช่วยแจ้งเหตุเพื่อการช่วยเหลือได้ทันที

ขอความช่วยเหลือทันที.. เมื่อมีเหตุด่วน

ระบบปุ่มฉุกเฉินแบบไร้สายที่สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังลูกหลาน ด้วยข้อความและภาพวิดีโอผ่านระบบ Cloud ไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อการประสานขอความช่วยเหลืออย่างฉับไว

แนะนำระบบปุ่มฉุกเฉิน