ให้บ้านของคุณปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

ด้วยระบบตรวจจับการล้ม Vayyar
และปุ่มกดฉุกเฉินจาก Risco

แจ้งเตือนพร้อมภาพเพื่อการช่วยเหลือได้ทันที

เฝ้าระวังแบบ Full Care 

ติดตั้งตู้ควบคุม Risco ร่วมกับ Vayyar  

การทำงานของระบบ Full Care 

เชื่อมต่อ Vayyar Home เข้ากับตัวควบคุม Risco ใช้งานได้ทั้งแบบเดินสายหรือไร้สาย

ติดตั้งกล้อง VUpoint ในห้องหรือบริเวณที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่

ติดตั้งปุ่มฉุกเฉินไว้บริเวณที่ผู้สูงอายุพักผ่อน เช่นหัวเตียง เก้าอี้ตัวโปรดที่นั่งประจำ

หากเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะที่ยังมีสติ สามารถกดปุ่มฉุกเฉินได้ทันที

กรณีที่หมดสติไม่ได้กดปุ่ม หรือไม่สามารถลุกขึ้นได้ Vayyar Home จะเริ่มตรวจจับโดยทันที

ระบบจะแจ้งเตือนพร้อมภาพผ่านแอพไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทัน