ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ เฝ้าระวังผู้สูงอายุและคนที่คุณรัก

เฝ้าระวังผู้สูงอายุและคนที่คุณรัก

ด้วยระบบตรวจจับการล้มและปุ่มฉุกเฉิน แจ้งเตือนให้คุณทราบเพื่อส่งความช่วยเหลือได้ทันที

การทำงานของระบบ Full Care 

เชื่อมต่อ Vayyar Home เข้ากับตัวควบคุม Risco ใช้งานได้ทั้งแบบเดินสายหรือไร้สาย

ติดตั้งกล้อง VUpoint ในห้องหรือบริเวณที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่

ติดตั้งปุ่มฉุกเฉินไว้บริเวณที่ผู้สูงอายุพักผ่อน เช่นหัวเตียง เก้าอี้ตัวโปรดที่นั่งประจำ

หากเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะที่ยังมีสติ สามารถกดปุ่มฉุกเฉินได้ทันที

กรณีที่หมดสติไม่ได้กดปุ่ม หรือไม่สามารถลุกขึ้นได้ Vayyar Home จะเริ่มตรวจจับโดยทันที

ระบบจะแจ้งเตือนพร้อมภาพผ่านแอปไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทัน