Clients

 

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

Maxwell Security ระบบรักษาความปลอดภัย ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งาน

Maxwell Security ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายทุกระดับการใช้งานตั้งแต่บ้านที่อยู่อาศัย โครงการหมู่บ้าน ร้านค้าตลอดจน โรงงาน ธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยความโดดเด่นในด้านการนำเสนอ solution ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็น ระบบกันขโมย กล้องกันขโมย ระบบกล้องวงปิด กล้องวงจรปิด WiFi แจ้งเตือนพร้อมขับไล่ ป้องกันตั้งแต่ภายนอกด้วยกล้อง AI อัจฉริยะ ระบบตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ เฝ้าระวังอุบัติเหตุผูสูงอายุ Smart Home ควบคุมสั่งงานบ้าน ระบบเปิดปิดไฟอัจฉริยะได้ดั่งใจ ระบบ Fire Alarm แจ้งเตือนจุดไฟไหม้ รู้ได้ทันที ระบบแจ้งเตือนน้ำท่วม ฯลฯ

Tel : 02-374-4060 | e-mail : support@maxwell.co.th

โครงการหมู่บ้าน

ร้านค้า ธุรกิจ

ธนาคาร สถานที่ราชการ

ธุรกิจขนาดใหญ่ โรงแรม โรงงาน