คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Video แนะนำวิธีการใช้งาน

โบรชัวร์สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ติดตั้ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Video แนะนำการวิธีการใช้งาน

การรับประกัน

โบรชัวร์สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ติดตั้ง

กันขโมย

กล้อง

Fire Alarm

คำถามที่พบบ่อย

1. คำแนะนำเบื้องต้นก่อนการใช้งาน

ไม่ควรปิดสวิตซ์ Breaker ไฟฟ้าภายในบ้าน เพราะจะไม่มีไฟจ่ายเข้ากล่องควบคุม ซึ่งเมื่อไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่สำรองหมด กล่องควบคุมจะไม่สามารถเตือนภัยได้ ควรเปิดระบบเมื่อท่านไม่อยู่บ้านและเข้านอน เพื่อเตือนภัยเมื่อมีผู้บุกรุก ควรปิดประตู-หน้าต่างภายในบ้านทุกบาน รวมถึงบานเกร็ด ก่อนเปิดระบบ ควรปิด แอร์ พัดลม หรือ เครื่องดูดอากาศ ในบริเวณที่ติดตั้ง เครื่องตรวจจับ การเคลื่อนไหว ก่อนเปิดระบบ หลีกเลี่ยงสัตว์เลี้ยงภายในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detector or PIR) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ระบายความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว ขณะเปิดระบบ หลีกเลี่ยงฝุ่น ความชื้น จากการตกแต่ง หรือต่อเติมบ้าน หลีกเลี่ยงการเก็บรีโมทควบคุมในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น การเก็บไว้ในที่รถที่จอดตาก แดดเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงการเปิดฝาอุปกรณ์เครื่องตรวจจับประตูหน้าต่าง หรือ การเคลื่อนไหว ยกเว้นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องตรวจจับอินฟาเรดใกล้เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และในที่แสงส่องถึงตัวเครื่องตรวจจับ ควรตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ คือทุกๆ 3 – 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

2. การโทรศัพท์เข้าสู่ระบบเพื่อสั่งงาน MaxGuard 9

1. โทรเข้าสู่ระบบ และรอการตอบรับ โดยท่านจะได้ยินเสียง “ปี๊บ” ยาว (เหมือนเสียงสัญญาณแฟกซ์) 2. หลังสิ้นเสียง ให้ใส่รหัสผ่าน แล้วตามด้วย # 3. ระบบจะบอกสถานะที่กำลังทำงานอยู่ และสามารถสั่งงานตามเมนูด้านล่างนี้ กด 1 เพื่อเปิดระบบ AWAY กด 2 เพื่อปิดระบบ OFF กด 3 เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่น การสนทนาระหว่างโทรศัพท์กับกล่องควบคุม มีระยะเวลา 2 นาที จากนั้นกล่องควบคุมจะตัดสัญญาณโทรศัพท์ ระหว่างการสนทนา ท่านสามารถวางสายเพื่อจบการทำงาน

3. เมื่อระบบโทรฯแจ้งเหตุเข้ามือถือ MaxGuard9

1. รับสาย 2. ระบบแจ้งเสียงที่บันทึกไว้ (ตัวอย่าง บ้านเลขที่ 123 หมู่บ้านสวนสวย ถนนรามคำแหง) 3. ระบบแจ้งเตือนภัย (ตัวอย่าง มีผู้บุกรุก หรือ เตือนภัยฉุกเฉิน) 4. กด 9 หลังจากที่ท่านได้ฟังเสียงที่บันทึกและเสียงเตือนภัยจบ อย่างน้อย 1 รอบ เพื่อรับทราบการแจ้งเหตุ และให้ระบบโทรเบอร์ถัดไป หมายเหตุ ถ้าท่านไม่ได้กด 9 เพื่อรับทราบ ระบบจะโทรเบอร์ถัดไปจนครบทุกเบอร์ที่ได้ตั้งไว้ จากนั้นระบบจะโทรหาเบอร์ที่ยังไม่ได้กด 9 เพื่อรับทราบอีก รวมทั้งสิ้น 3 รอบ

4. การใช้งานรีโมทควบคุม MaxGuard 9

1. เปิดระบบสัญญาณกันขโมย AWAY หมายถึง การเปิดระบบเมื่อไม่อยู่บ้าน และอุปกรณ์ตรวจจับทำงานทุกตัว HOME หมายถึง การเปิดระบบเมื่ออยู่บ้าน และอุปกรณ์ตรวจจับทำงาน เฉพาะบาง พื้นที่ ตามที่ กำหนดไว้ เช่น การเปิดระบบเฉพาะชั้นล่างของบ้าน เพียงอย่างเดียวในตอนกลางคืน 2. ปิดระบบสัญญาณกันขโมย หรือ เคลียร์ระบบเมื่อมีการแจ้งเตือน OFF หมายถึง ปิดระบบสัญญาณกันขโมยทันที 3. ฉุกเฉิน (ปุ่มขอความช่วยเหลือ) PANIC ระบบจะทำงานทันทีโดยส่งเสียงไซเรนและโทรศัพท์แจ้งเหตุ เมื่อกดปุ่มนี้ที่รีโมท หมายเหตุ : รีโมทควบคุมได้ถูกออกแบบ เพื่อป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นควรกดปุ่มนี้ ค้างไว้ 3 วินาที แล้วไฟจะติด ขณะส่งสัญญาณ

5. การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทควบคุม MaxGuard 9

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะการทำงานของรีโมทควบคุมสั้นลง หรือ ไฟ LED สีเขียวติด โดยใช้เหรียญหมุนที่ฝาครอบหลัง แล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3V CR2032 (ใส่ขั้วบวกลบให้ถูกต้อง)

6. การใช้งานเครื่องตรวจจับอินฟาเรด PIR (X-957)

เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งทำงานสัมพันธ์กับอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ เมื่อมีผู้บุกรุก เข้ามาในรัศมีการตรวจจับ สัญญาณจะถูกส่งไปยังกล่องควบคุม เพื่อเตือนการบุกรุก

7. การตรวจสอบระยะการตรวจจับอินฟาเรด WALK TEST ใน MaxGuard 9

เข้าสู่เมนู 1.INPUT ใน PROCEED TEST ในหัวข้อที่ (7) ของการตั้งค่าที่กล่องควบคุม เปิดฝาหน้าของอุปกรณ์ตรวจจับ แล้วใส่คืน จากนั้นให้เดินผ่านเพื่อตรวจสอบระยะการส่งสัญญาณ (ที่กล่องควบคุมจะมีเสียงตอบรับ) หรือการตรวจจับอินฟาเรด (จะมีไฟแดงติด)

8. การประหยัดพลังงาน (POWER SAVE MODE)

เครื่องตรวจจับอินฟาเรดมีการทำงานที่ประหยัดพลังงาน เมื่อท่านอยู่ในบ้าน และปิดระบบ ถ้ามีการจับสัญญาณได้ 3 ครั้ง ใน 3 นาที อุปกรณ์ตรวจจับจะไม่มีไฟติดและไม่ส่งสัญญาณไปที่กล่องควบคุมเป็นเวลา 30 วินาที เมื่อเข้าสู่สถานะนี้แล้ว ทุกครั้งที่มีการจับสัญญาณเพิ่มได้ เวลาจะถูกเพิ่มครั้งละ 30 วินาที โดยรวมกันแล้ว ไม่เกิน 5 นาที หลังจากนั้นจะทำงานตามปกติ

9. การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องตรวจจับอินฟาเรด

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อ ไฟ LED สีเขียวติดกระพริบ หรือมีการแจ้งเตือนที่กล่องควบคุม โดยใช้ไขควงขันน็อต เพื่อเปิดฝา แล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ 3V CR123A (ใส่ขั้วบวกลบให้ถูกต้อง) หมายเหตุ หลังจากใส่แบตเตอรี่ใหม่ 40 วินาที เครื่องตรวจจับจะมีไฟกระพริบ (แดงสลับเขียว) เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นโดยยังไม่เริ่มทำงาน

10. การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องตรวจการบุกรุกทางประตู / หน้าต่าง MaxGuard 9

ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อ ไฟ LED สีเขียวติดกระพริบหรือมีการแจ้งเตือนที่กล่องควบคุม โดยใช้ไขควงขันน็อต เพื่อเปิดฝา แล้วเปลี่ยนลิเทียมแบตเตอรี่ 3V CR2 (ใส่ขั้วบวกลบให้ถูกต้อง)

11. What is the maximum range for installing a wireless detector with the WisDom panel?

The WisDom wireless detectors can be installed up to 200m in optimal conditions; open space, no interference, etc. However, when installed inside a home or office in real-life conditions, the range may be reduced dramatically. The only reliable indicator as to the allowed range is the unique built-in wireless communication tester. This enables the installer to measure precisely each detector signal strength. When required, repeaters may be used to extend the range.

12. The WisDom zones can assigned to 3 different partitions. What is the difference between partition arming and home/stay arming?

A partition can be described as a sub-system. When allocating zones to different partitions you are dividing the system into different sub-systems, each partition can be arm/disarmed independently, each can assigned with different users, with different authority levels, each can be automatically arm/disarm according to different schedules, etc.

13. When is it recommended to set the supervision signal to be transmitted every 12min and not at the default of every 65min?

When you are required to set the supervision time window to 1 hour, then the 65min time interval is to long, hence, one should change the supervision time interval to 12min.