เลือกรุ่นสินค้า

Video แนะนำวิธีการใช้งาน

โบรชัวร์สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ติดตั้ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Video แนะนำการวิธีการใช้งาน

การรับประกัน

โบรชัวร์สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ติดตั้ง

 

เรียนลูกค้าที่เคารพทุกท่านโปรดทราบ

MAXWELL ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการและประเภทของการบริการ

 

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัท แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จำกัด จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเชื่อมต่อโปรแกรม CS เพื่อแก้ไขหรือตั้งค่าของระบบสัญญาณกันขโมยยี่ห้อ Risco ผ่านระบบ Cloud รวมถึงอัตราค่าบริการ ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯต้องได้รับการอนุญาตและยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของอุปกรณ์ (อ้างอิงจากใบกำกับภาษีหรือใบรับประกัน) ผ่าน Google Form เท่านั้น บริษัทฯจึงสามารถเข้าดำเนินการเชื่อมต่อได้
  • ในกรณีที่สินค้ายังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันที่รวมเงื่อนไขการบริการถึงสถานที่ (On-Site Service) จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการเชื่อมต่อโปรแกรม CS ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี ครั้งต่อไปจะมีค่าบริการครั้งละ 400 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • ในกรณีที่สินค้าไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการรับประกันที่รวมเงื่อนไข On-Site Warranty หรือหมดประกันไปแล้ว จะมีค่าบริการครั้งละ 400 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. ในกรณีลูกค้าองค์กรที่ประสงค์ขอรับสิทธิ์ในการเชื่อมต่อโปรแกรม CS เพื่อสามารถเข้าแก้ไขหรือตั้งค่าของระบบฯ ด้วยตนเอง ทาง Risco ประเทศอิสราเอลได้เปิดฟีเจอร์ใหม่เพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว โดยการสร้าง Risco Server License สำหรับองค์กรท่านโดยเฉพาะ โดยจะมีการจัดเก็บค่าดำเนินการดังกล่าวเป็นรายปี ปีละ 3,500 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) /กล่อง Panel ID

สำหรับสินค้าที่หมดการรับประกันภายใต้เงื่อนไขการบริการถึงสถานที่ (On-Site Service) (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) จะมีการจัดเก็บค่าบริการเริ่มต้น 1,500 บาท* (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยแบ่งเป็น ค่าเดินทาง 700 บาท+ค่าแรง 800 บาท 

ทั้งนี้บริษัทฯขอมอบส่วนลดเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ลูกค้าช่วง COVID-19 โดยมี การจัดเก็บค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท* (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยแบ่งเป็น ค่าเดินทาง 450 บาท+ค่าแรง 550 บาท  ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563

 

*หมายเหตุ

 • การจัดเก็บค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเภทลูกค้า จำนวนอุปกรณ์ และประเภทอุปกรณ์ที่ให้บริการ  
 • เงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์รับสิทธ์

รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 6 เดือน ฟรี!!

ลงทะเบียนรับประกัน

แก้ปัญหาระบบ สะดวก รวดเร็ว

ด้วยบริการ CMS แก้ปัญหาให้คุณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

 
ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

กันขโมย

กล้อง

Fire Alarm

การรับประกัน

โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับประกัน

 1. การรับประกันตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้ เป็นการรับประกันที่ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว ไม่รวมการติดตั้งหรือบริการทุกชนิด
 2. บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมตัวสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรง ค่าอะไหล่ (ยกเว้นค่าขนส่งและค่าบริการถึงสถานที่) เว้นแต่จะมีการระบุเพิ่มเติมในใบรับประกันสินค้า บริษัทฯจะรับประกันในกรณีที่สินค้าขัดข้องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจาการผลิตหรือเกิดจากการชำรุด บกพร่องของสินค้าหรืออะไหล่ในสภาพการใช้งานตามปกติ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบรับประกันนี้
 3. บริษัทฯจะรับประกันอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์และแผงวงจรต่างๆรวมถึงอุปกรณ์พลาสติกหรือโลหะทุกชิ้นที่ซื้อจากทางบริษัทฯเท่านั้น
 4. บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการงดรับประกันแบตเตอรี่ทุกชนิด
 5. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  • ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติอาทิเช่น ฟ้าผ่า อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆทุกชนิด
  • ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร การจ่ายกระแสไฟผิดปกติ สารเคมี แก๊ส หนู มด หรือ ความเสียหายอื่นๆอันเกิดจากสัตว์
  • การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม กระแทก ทุบ ทำลาย การรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้ หรือ อุบัติเหตุต่างๆ
  • การนำสินค้าที่มิได้ซื้อกับทางบริษัทฯมาเชื่อมต่อกับสินค้าที่ท่านซื้อกับทางบริษัทฯ มีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงทันที
 6. บัตรรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่นำส่งคืนบริษัทฯเกินกำหนดเวลา ( 1 เดือน ) มีการแก้ไขข้อมูล หรือบัตรสูญหาย
 7. การเริ่มการประกันจะใช้วันที่ออกเอกสารใบกำกับภาษีเป็นวันเริ่มต้น
 8. การขยายเวลารับประกัน 6 เดือนจะครอบคลุมการรับประกันตัวสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น แต่จะไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าบริการในสถานที่
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนการรับประกันเท่านั้น*

 

การติดตั้งระบบฯกับทางบริษัท แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จำกัด หรือกับผู้แทนจำหน่าย มิได้หมายถึงการเข้าไปรับผิดชอบทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อความสูญเสีย สูญหาย ของชีวิตและทรัพย์สิน ( ทั้งเคลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายมิได้ ) อันเนื่องจากเหตุการโจรกรรม บุกรุก หรือทำร้ายร่างกาย ในทุกกรณี