อัตราค่าบริการตรวจเช็คระบบ

MAXWELL SERVICE พร้อมให้บริการตรวจเช็คระบบกันขโมยถึงที่ พร้อมตรวจสอบแบบเต็มระบบทุกจุดคุ้มค่า คุ้มครอง ป้องกันที่อยู่อาศัยของคุณให้ปลอดภัยไปอีกนานนน 

รายการตรวจเช็คระบบเต็มรูปแบบมีดังนี้

ตรวจเช็ค การทำงาน ของกล่องควบคุม
ตรวจเช็ค การทำงาน ของเซ็นเซอร์
ตรวจเช็ค การทำงาน คีย์แพด
ตรวจเช็ค การทำงาน รีโมท
ตรวจเช็ค การทำงาน ของไซเรน
ตรวจเช็ค แบตเตอรี่สำรอง ของกล่องควมคุม
ตรวจเช็ค แบตเตอรี่ ของเซ็นเซอร์
ตรวจเช็ค แบตเตอรี่ คีย์แพด
ตรวจเช็ค แบตเตอรี่ รีโมท
ตรวจเช็ค แบตเตอรี่ ของไซเรน **บางอุปกรณ์
ตรวจเช็ค ความแข็งแรง จุดยึดติดตั้ง ของอุปกรณ์
ทำความสะอาด อุปกรณ์ / หน้าเลนส์
อัพเดท FW เวอร์ชั่นใหม่ **บางอุปกรณ์
รีพอร์ตสรุปรายงานการตรวจเช็คและซ่อมแซม

ค่าบริการตรวจเช็คระบบในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ตรวจเช็คแก้ไขปัญหา 1 อาการ ค่าบริการ 800 บาท ค่าเดินทาง 700 บาท
ตรวจเช็คระบบทุกจุด
จำนวณอุปกรณ์ไร้สาย ค่าบริการ (บาท) จำนวณอุปกรณ์เดินสาย ค่าบริการ (บาท) ค่าเดินทาง (บาท)
1-10 1,500 1-10 1,500 700
11-20 1,650 11-25 2,000
21-30 1,800 26-50 2,500
31-40 1,950 50-75 3,000
41-50 2,100 75-100 3,500
51-60 2,250 100-125 4,000
61-70 2,500 125-150 4,500
71-80 2,750 150-175 5,000
81-90 3,000 175-200 5,500

ค่าบริการตรวจเช็คระบบพื้นที่ต่างจังหวัด

ตรวจเช็คแก้ไขปัญหา 1 อาการ ค่าบริการ 2,000 บาท ค่าเดินทาง ไป-กลับ/กิโลเมตรละ 7 บาท
ตรวจเช็คระบบทุกจุด
จำนวณอุปกรณ์ไร้สาย ค่าบริการ (บาท) จำนวณอุปกรณ์เดินสาย ค่าบริการ (บาท) ค่าเดินทาง (บาท)
1-40 2,000 1-25 2,000 ไป-กลับ/กิโลเมตรละ 7 บาท
41-50 2,100 26-50 2,500
51-60 2,250 50-75 3,000
61-70 2,500 75-100 3,500
71-80 2,750 100-125 4,000
81-90 3,000 125-150 4,500
    150-175 5,000
    175-200 5,500
* หมายเหตุ
  • ถ้าในระบบมีอุปกรณ์ทั้งแบบเดินสายและไร้สาย จะคิดอัตราค่าบริการแบบระบบเดินสาย
  • เรทราคาค่าบริการข้างต้น ไม่สามารถใช้คำนวณกับพื้นหน้างานที่มีขนาดใหญ่ได้ เช่น โรงงาน โรงแรม โกดังเก็บสินค้า
  • เรทราคาค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าอุปกรณ์ขึ้นที่สูง
  • เรทราคารวมค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมภาษี Vat. 7%