ให้ภายในอาคารสวยงามควบคู่กับความปลอดภัย

Wireless Shock and Contact Detector

  • ไฟ LED สามสีแจ้งสถานะการทำงานช่วยให้การปรับแต่งแม่นยำ
  • มี Digital Microprocessor พร้อมการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลอย่างฉลาด
  • ตรวจจับการโจมตีที่รุนแรง
  • Piezo Electric Sensor ตรวจจับการสั่นสะเทือน
  • ป้องกันการทุบตัวเซ็นเซอร์
  • ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม CR123
  • สามารถใช้งานร่วมกับระบบ RISCO ได้: Agility™, WisDom, ProSYS™ Plus, LightSYS™
Download Specification
หมวดหมู่: