Emergency Switch ปุ่มฉุกเฉินแบบสวิทซ์ดึง

ปุ่มขอความช่วยเหลือ ปุ่มฉุกเฉิน สวิทซ์ดึงฉุกเฉิน หรือสวิทซ์ฉุกเฉินในห้องน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม สถานดูแลผู้สูงอายุ ห้องน้ำคนพิการ หรือห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือ หมดสติ

Download Specification
หมวดหมู่: ,