ผู้เฝ้าระวังภายนอกที่ไว้ใจได้

*แจ้งเตือนพร้อมภาพนิ่งและคลิปวิดีโอในรุ่นที่มีกล้อง

ให้ภายในอาคารสวยงามควบคู่กับความปลอดภัย

Beyond DT Wireless Outdoor Detector

  • Wireless Dual technology (DT) for superior detection performance.
  • K-band microwave technology assuring an exceptional combination of high catch performance and false alarm immunity.
  • Unique solar power swivel for unprecedentedly long battery life.
  • Remote configuration of detector parameters for simple installation and maintenance.
หมวดหมู่: