ให้ภายในอาคารสวยงามควบคู่กับความปลอดภัย

ลำโพงไซเรน (มาตรฐาน)

Siren (Blinking light)

  • Siren ไฟกระพริบส่งเสียงเตือนภัยเมื่อผู้บุกรุกด้วยคลื่นความถี่สูง
  • ความดัง 120 dB พร้อมไฟกระพริบ
  • ระบบสำรองกระแสไฟฟ้า ช่วยให้ไซเรนทำงานได้อย่างปกติเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง
  • วัสดุทำจาก Polycabonate ทั้งตัวทนทาน ไม่ขุ่นหรือกรอบแตกเหมือนพลาสติกทั่วไป
Download Specification
หมวดหมู่: