เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน เรื่องสำคัญที่สถานศึกษาต้องจริงจัง

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบความปลอดภัยในโรงเรียน เรื่องสำคัญที่สถานศึกษาต้องจริงจัง

เสริมระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบกล้อง Ai

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยกล้องระบบ Ai เครื่องมือป้องกันภัยที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งกว่ากล้องวงจรปิดทั่วไป คุ้มครองความปลอดภัยของเด็กนักเรียนตั้งแต่ภายนอกสถานที่

สถานศึกษาหรือโรงเรียน เปรียบเสมือนเป็น ‘บ้านหลังที่สอง’ ของเด็กๆ เพราะในหนึ่งวันพวกเขาใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในโรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีก โรงเรียนจึงไม่เป็นเพียงสถานที่ที่ให้การศึกษา และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตสำหรับเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคม ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน

ระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญ ทุกสถานศึกษาต้องหันมาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยต่อเด็กและบุคลากรทุกคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแทบทั้งวัน จากหลายๆ เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่ไม่เพียงพอ หละหลวม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สถานศึกษาทุกแห่งควรหันมาเข้มงวดจริงจังกับการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายดังที่เราเห็นตามข่าวเกิดขึ้นซ้ำได้อีก

กล้องวงจรปิด CCTV ในโรงเรียน ตัวช่วยรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

การมีมาตรการที่ดีในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา นอกจากจะส่งผลให้เด็กนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างปกติสุข ด้วยความรู้สึกที่ปลอดภัยแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีคนเข้า-ออกเป็นจำนวนมากต่อวัน ทำให้การตรวจสอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ เราจึงจะเห็นหลายๆ โรงเรียนมีนโยบายการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV เพื่อช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนทั้งวัน

กล้องวงจรปิดที่ใช้ติดตั้งในโรงเรียน ไม่เพียงแค่ใช้สำหรับตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ หรือดูภาพเหตุการณ์ย้อนหลังในพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบเท่านั้น แต่กล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในสถานศึกษายุคนี้ ต้องสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง หรือเป็นกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์ เพื่อลดโอกาสการก่ออาชญากรรม และสามารถสอดส่องดูแลทุกพื้นที่ในสถานศึกษา แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยกล้องระบบ Ai เทคโนโลยีสำหรับโรงเรียนยุคใหม่!

ในยุคที่บริบทของสังคมเปลี่ยนไปอย่างมากเช่นในทุกวันนี้ เหตุการณ์ความสูญเสียในสถานศึกษาเกิดขึ้นถี่อย่างเกินความคาดหมาย การใช้เพียงกล้องวงจรปิดหรือ CCTV รองรับระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาอาจไม่เพียงพอในการป้องกันเหตุและภัยจากปัจจัยภายนอกได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์บุกรุกจากบุคคลอันตราย ที่รุกล้ำเข้ามาในสถานศึกษาโดยตั้งใจจะก่อความไม่สงบ ไม่มีสิ่งใดแจ้งเตือนล่วงหน้า เปิดโอกาสให้เกิดการก่ออาชญากรรมในสถานศึกษาได้อย่างง่ายดาย กล้องวงจรปิดหรือ CCTV ทั่วไป จะทำได้เพียงบันทึกภาพเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเท่านั้น แต่เทคโนโลยีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวด้วยระบบกล้อง Ai จะสามารถจำแนกและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวที่กำลังเกิดได้อย่างแม่นยำ พร้อมแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องทันทีเมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติ ซึ่งเป็นการป้องกันภัยอันตรายตั้งแต่ภายนอก ลดโอกาสเกิดเหตุการณ์อันตรายภายในโรงเรียนได้อย่างดีเยี่ยม

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยระบบกล้อง Ai ไม่เพียงแค่บันทึกภาพอย่างเดียวเท่านั้น แต่เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวยังสามารถวิเคราะห์ ตรวจจับพฤติกรรมบุกรุกของคนได้อย่างแม่นยำ ผ่านการทำงานของระบบกล้อง Ai ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยจะตรวจจับการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ เฉพาะที่เกิดจากการพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้น สามารถวิเคราะห์แยกออกจากการเคลื่อนไหวของสัตว์ทั่วไปได้อย่างชาญฉลาด

ระบบกล้อง Ai ของเทคโนโลยีนี้ ยังสามารถวิเคราะห์รูปแบบและตรวจจับการอำพรางตัวของมนุษย์ได้อย่างละเอียด ทำให้ไม่เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อระบบมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น ผู้ใช้งานจะต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยทันที ระบบจะแจ้งเตือนด้วยการส่งภาพนิ่งและวิดีโอให้กับผู้ใช้งาน แสดงภาพเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยให้มีความรวดเร็ว ฉับไว ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ลดโอกาสความสูญเสีย และป้องกันภัยแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์จาก Maxwell ระบบป้องกันภัยขั้นสูงสุดที่เหมาะกับสถานศึกษา

การยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างจริงจัง นอกจากการติดกล้องแล้ว ทุกๆ สถานศึกษายังสามารถเสริมระบบป้องกันภัย ด้วยเซ็นเซอร์ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นหลากหลาย ตอบโจทย์การใช้งานในโรงเรียนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ อาทิเช่น

การรักษาความปลอดภัยบริเวณภายนอกโรงเรียน
ตรวจจับทุกความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติตั้งแต่นอกรั้วโรงเรียน ด้วยเซ็นเซอร์รั้วลำแสงที่มาพร้อมคุณสมบัติตรวจจับความผิดปกติในระยะไกลสูงสุดถึง 200 เมตร และเซ็นเซอร์ม่านลำแสง ตรวจจับความเคลื่อนไหวพร้อมฟังก์ชั่นส่งภาพแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งาน เพื่อการป้องกันการเกิดเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น กล้อง AI + เครื่องบันทึก(ตรวจจับเฉพาะคน) , ตรวจจับการทุบ (ประตูหน้าต่าง) , ตรวจจับการเปิด (ประตูหน้าต่าง) , และรวมไปถึง ระบบ VUPOINT แจ้งเตือนพร้อมภาพผ่านมือถือ

การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน
พื้นที่ทุกจุดในโรงเรียนล้วนสำคัญต่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกคน ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนานกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน, ห้องพักครู, ดาดฟ้า, โถงทางเดิน, ห้องน้ำ, โรงยิม, ห้องสมุด หรือห้องที่มีอุปกรณ์ใช้งานที่มีมูลค่าสูง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์

เลือกติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ที่มาพร้อมการแจ้งเตือนอย่างแม่นยำ ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติในทุกพื้นที่ สามารถใช้ร่วมกับระบบป้องกันภัยบริเวณประตูและหน้าต่างโดยเฉพาะ ซึ่งจะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ม่านลำแสง เซ็นเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิดประตูและหน้าต่าง และเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องทันที เมื่อมีผู้พยายามทุบประตูหรือหน้าต่าง ช่วยป้องกันเหตุงัดแงะทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนได้ ยกตัวอย่างเช่น ห้องคอมพิวเตอร์แนะนำให้ติดตั้ง PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว ตรวจจับการทุบ (ประตูหน้าต่าง) , ตรวจจับการเปิด (ประตูหน้าต่าง) , และรวมไปถึง ระบบ VUPOINT แจ้งเตือนพร้อมภาพผ่านมือถือ หรือ ห้องน้ำที่ต้องการความมีระเบียบวินัยและความปลอดภัย อาจจะต้องติดตั้ง PIRสำหรับตรวจจับควันไฟ ความร้อน ควันบุหรี่ เพิ่มเข้าไป

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ช่วยป้องกันการเกิดภัยร้ายตั้งแต่ภายนอก ป้องกันภัยในทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องตรวจตรา ลดโอกาสผิดพลาดในการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยคุณสมบัติของเซ็นเซอร์ทุกรูปแบบที่ออกแบบมาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเซ็นเซอร์ของ Maxwell แตกต่างจากการตรวจจับกล้องวงจรปิดแบบทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด สัมผัสประสบการณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ พิสูจน์ด้วยตัวเองกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวระบบกล้อง Ai ตรวจจับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้งานร่วมกับสัญญาณกันขโมยได้

เทคโนโลยีกล้อง Ai Smart Detection จาก Maxwell เป็นมากกว่าแค่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เพราะนี่คือระบบป้องกันภัยขั้นสูงสุด ที่เหมาะกับการใช้งานในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานที่สาธารณะต่างๆ ที่ต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย

Maxwell ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบรักษาความปลอดภัย ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยทีมงานมืออาชีพ จากประสบการณ์ในด้านรักษาความปลอดภัยมากนานกว่า 20 ปี บริการครอบคลุมทุกระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งระบบสัญญาณกันขโมย, สัญญาณกันขโมยบ้าน, ระบบกล้องวงจรปิด, Smart Home, ระบบ fire alarm, ศูนย์เฝ้าระวังภัย 24 ชั่วโมง และระบบดูแลความปลอดภัยของผู้สูงอายุ นึกถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยครั้งใด เรียกใช้บริการจาก Maxwell ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยระดับชั้นนำ ที่มาพร้อมกับคุณภาพบริการที่คุณไว้วางใจได้

สอบถามสั่งซื้อ iRISCO Smart Home ระบบกันขโมย สัญญาณกันขโมย ระบบเปิดปิดไฟอัจฉริยะ จาก MAXWELL หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
Tel. 02-374-4060
E-mail: support@maxwell.co.th
Line @maxwellsecurity
Facebook : https://www.facebook.com/RiscoDistributorThailand/
สายด่วน Hotline (24 ชั่วโมง) 085-485-3500
หรือติดต่อพนักงานขาย 085-485-3501