ควบคุมความปลอดภัยทั้งระบบในแอปเดียว

ปกป้องทรัพย์สินให้ปลอดภัย

ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการบุกรุก

wireless dt am outdoor curtain detector
2-Way wireless slim door / window contact
2- Way iWAVE™ PIR

ป้องกันการสูญเสียจากภัยอันตราย

แนะนำอุปกรณ์ในระบบ

wireless dt am outdoor curtain detector

เซ็นเซอร์ตรวจจับการบุกรุกแบบม่านลำแสง

2-Way wireless slim door / window contact

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเปิด-ปิด ประตู / หน้าต่าง

2- Way iWAVE™ PIR

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในอาคาร

Wireless Flood Detector

เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับนํ้า

RISCO CONTROL PANEL

ตู้ควบคุมการทำงาน RISCO (รุ่นใดก็ได้)

RISCO VU Point

กล้องวงจรปิดทำงานร่วมกับกันขโมย

SMART FIRE ALARM

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้