เพิ่มโมดูลการติดตั้งทั้งแบบ Wi-Fi และ IP ให้คุณเลือกรูปแบบการติดตั้งได้ทันที ไม่ต้องซื้อเพิ่ม

ทรงพลังด้วยแผงควบคุมไฮบริด

ทำให้ LightSYS+ เข้ากันได้กับโซลูชัน และอุปกรณ์ทั้งหมดของ RISCO เลือกติดตั้งได้ทั้งแบบเดินสายสำหรับบ้านที่อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้าง หรือแบบไร้สายสำหรับบ้านที่เข้าอยู่อาศัยแล้วและต้องการการติดตั้งที่สะดวก รวดเร็ว

 

เชื่อมต่อ ตั้งค่าง่ายขึ้นเยอะ

เพิ่มพอร์ตการเชื่อมต่อ USB-Type C ให้คุณทำการเชื่อมต่อผ่าน Laptop ช่วยในการตั้งค่าต่างๆได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
* สำหรับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคเท่านั้น 

ใช้งานร่วมกับระบบดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าระวังผู้สูงอายุและคนที่คุณรัก

ด้วยระบบตรวจจับการล้ม Vayyar Care และปุ่มฉุกเฉิน แจ้งเตือนให้คุณทราบเพื่อส่งความช่วยเหลือได้ทันที

ตู้ควบคุม

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบไร้สาย

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเดินสาย

อุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน้าต่างแบบไร้สาย

อุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน้าต่างแบบเดินสาย

คีย์แพดควบคุมระบบ

อุปกรณ์ตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้

เครื่องบันทึก NVR Recorder