ST.REGIS HOTEL

ติดตั้ง ProSys + ปุ่มฉุกเฉินแบบไร้สาย ในกล่องสแตนเลสกันน้ำ (สั่งทำพิเศษ) เพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมหยุดการทำงานของปั้มน้ำขนาดใหญ่ในสระทั้งหมด