พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (NATION MUSEUM)

คุณรู้หรือไม่? APP. สั่งงานบนมือถือมี 2 แบบ.
06/09/2016
MAXWELL ต่างจากที่อื่นอย่างไร?
06/09/2016

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (NATION MUSEUM)

อีกหนึ่งภาระกิจ ที่ Maxwell ได้รับความไว้วางในในการติดตั้งระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกให้แก่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อปกป้องวัตถุโบราณและงานปฏิมากรรมเก่าแก่ต่างๆมิให้สูญหายหรือถูกขโมยออกไป