พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (NATION MUSEUM)

อีกหนึ่งภาระกิจ ที่ Maxwell ได้รับความไว้วางในในการติดตั้งระบบแจ้งเตือนผู้บุกรุกให้แก่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อปกป้องวัตถุโบราณและงานปฏิมากรรมเก่าแก่ต่างๆมิให้สูญหายหรือถูกขโมยออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *