เตรียมรับมือฤดูฝน “ฟ้าผ่าไฟไหม้” เปรี้ยงเดียววอดทั้งหลัง

 

ฟ้าผ่าเกิดจากอะไร

 

ปรากฏการณ์ ฟ้าผ่า ฟ้าแลบเกิดจากเมฆฝนฟ้าคะนอง โดยก้อนเมฆแต่ละก้อน จะมีประจุไฟฟ้าสะสมเคลื่อนที่ เมื่อเกิดการไหลของประจุไฟฟ้าภายในเมฆก้อนเดียวกัน จะทำให้เกิดฟ้าแลบ แต่ถ้าประจุไฟฟ้า เกิดการเคลื่อนที่ไหลข้ามจากเมฆก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่ง ก็จะทำให้เกิดเส้นสายฟ้า หรือก็คือฟ้าผ่าชนิดหนึ่ง และหากมีวัตถุแหลมสูงขึ้นมาจากพื้นดิน สายฟ้าก็อาจจะผ่าลงมาที่วัตถุนั้นได้ นอกจากนี้ฟ้าที่ผ่าลงภายในบ้านมีสาเหตุมาจากมีวัตถุล่อฟ้าภายในบ้าน ซึ่งอุปกรณ์ภายในบ้านจะมีการติดไฟโดยวัตถุที่ล่อฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่มีปฏิกิริยาเร็วได้แก่ ปลั๊กไฟ ที่ใช้ภายในบ้าน หากปลั๊กไฟที่มีการใช้ได้รับมาตรฐาน จะไม่ทำให้เกิดไฟวิ่งออกจากเต้ารับจนเกิดประกายไฟและไม่ทำให้สายไฟเกิดไฟลุก แต่ถ้าหากสายไฟที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานชนวนกันไฟก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไฟที่วิ่งออกจากเต้าเป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดไฟลุก

 

ฟ้าผ่าป้องกันยังไง

 

  1. หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์บ้าน หรือเล่นอินเทอร์เน็ตในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาที่เสาสัญญาณหรือเสาอากาศที่อยู่นอกบ้าน และกระแสไฟจากฟ้าผ่าจะวิ่งมาตามสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำให้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์รวมทั้งผู้ใช้งานได้รับอันตราย
  2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อลดความเสี่ยงฟ้าผ่าเข้ามาภายในอาคาร
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและโลหะทุกชนิด รวมทั้งอยู่ให้ไกลจากสายไฟฟ้าทุกชนิด
  4. เตรียมสิ่งที่ให้แสงสว่างไว้ให้พร้อม ควรเตรียมไฟฉาย เทียน หรือสิ่งที่ให้แสงสว่างไว้ให้พร้อม เนื่องจากบางครั้งฟ้าคะนองรุนแรงอาจทำให้ไฟฟ้าในบ้านดับได้
  5. แม้จะอยู่ภายในบ้านควรถอดเครื่องประดับประเภทโลหะออกให้หมด เพื่อป้องกันการเกิดฟ้าผ่า

 

 

บ้านเป็นสถานที่ป้องกันและให้ความคุ้มครองสำหรับครอบครัว แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมักเกิดขึ้นได้เสมอ และไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการปกป้องสิ่งที่เรารักในช่วงที่ฝนตก อย่าลืมตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในบ้านให้ปลอดภัย ไม่ใช้ปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน คอยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อเลี่ยงฟ้าผ่าภายในบ้าน รวมไปถึงติดอุปกรณ์เตือนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้อย่าง Fire alarm สัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์และไม่ให้ก่ออันตรายสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีอะไรที่สามารถปกป้องได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เครื่องมือต่างๆที่เราติดตั้งก็สามารถปกป้องชีวิตครอบครัวที่เรารักไม่ให้เกิดการสูญเสีย

 

                                 

Fire Alarm โดยทั่วไปเป็นระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้และแจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ระบุโซนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจากปัญหาของการไม่ระบุโซนก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างรวดเร็ว ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อก่อประกายไฟ จะทำให้ไฟลุกลามไปทั่วโดยไม่ทันได้เตรียมตัว และด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยทำให้มีการพัฒนาระบบ SMART FIRE ALARM ทำให้สามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้ตลอดเวลา โดยแจ้งเตือนผ่านทาง Application บนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถบอกได้ว่าโซนไหนบริเวณใดที่กำลังเกิดเหตุไฟไหม้
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นระบบกันขโมย แจ้งเตือนหากมีการบุกรุกในโซนต่างๆ บนสมาร์ทโฟน เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบ SMART FIRE ALARM ยังสามารถประหยัดพลังงาน ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีพนักงานทำงานได้อีกด้วย

 

 

ขอแนะนำ

อุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

แจ้งเตือนผ่านทาง Application บนสมาร์ทโฟน