วิธีการตั้งเวลาเปิด-ปิดระบบอัตโนมัติ Wisdom

 1. กด * และ กด 6 ตามด้วย ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก กด # : Schedule
 2. กด # : 1) Schedule 01
 3. กด # : 1) Arm / Disarm
 4. กด # : 1) Patition
 5. กด # : P = 1 2 3
  Y . .
 6. กด # : 2) Arming Mode
 7. กด # : 1) Away (หากต้องการเปิดระบบทั้งหมด กด 1)
             2) Say (หากต้องการเปิดระบบบางส่วน กด 2)
 8. กด # : Day / Time
 9. กด # : 1) Monday
 10. กด 8 : 8) All (หากต้องการตั้งระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติทุกวัน)
 11. กด # : Away 1
            00:00 กดเวลาที่ต้องการตั้งเปิดระบบ ยกเว้น 00.00 ระบบจะไม่ทำงาน
 12. กด # : Disarm 1
            00:00 กดเวลาที่ต้องการตั้งปิดระบบ ยกเว้น 00.00 ระบบจะไม่ทำงาน
 13. กด # : Away 2
            00:00 กดเวลาที่ต้องการตั้งปิดระบบ ยกเว้น 00.00 ระบบจะไม่ทำงาน
 14. กด # : Disarm 2
            00:00 กดเวลาที่ต้องการตั้งปิดระบบ ยกเว้น 00.00 ระบบจะไม่ทำงาน
 15. กด # : Schedule Label
 16. กด * ออกเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอหน้าจอ Maxwell