การตั้งเวลา-วันที่กล่องควบคุม Wisdom

  • กด * และกด 6 ตามด้วย ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก กด # ขึ้น System Time
  • กด # ขึ้น Set sys time : กดตัวเลขใส่เวลาปัจจุบัน เช่น 14:43
  • กด # ขึ้น System Time
  • กดลูกศรลง ขึ้น System Date
  • กด # ขึ้น Set sys date : ใส่วันที่ปัจจุบัน เช่น 14
  • กด รูปกุญแจล๊อคครึ่งขาว – ครึ่งดำ เพื่อเลือกเดือนปัจจุบัน (ถ้ายังไม่เป็นเดือนปัจจุบันให้ กดรูปกุญแจล๊อคครึ่งขาว – ครึ่งดำ ย้ำไปเรื่อยๆ จนเจอเดือนปัจจุบัน กดตัวเลข ค.ศ. 2020 กด # ขึ้น System Date
  • กด * ออกมาเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอหน้าจอ Maxwell