Risco Wisdom วิธีเช็คเหตุการณ์ย้อนหลัง

  • กด * > 3 > 5 > รหัสผ่าน4หลัก > #
  • หน้าจอขึ้น Event no. 001 กดปุ่มลูกศรลงไปเรื่อยๆจนเจอเวลาเหตุการณ์ที่ต้องการเช็ค เสร็จแล้วกด * ออมาเรื่อยๆจนเจอหน้าจอปกติ