วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Wisdom โดยจำรหัสผ่านเดิมได้

  • กด * และ กด 5 และ ตามด้วย ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก กด #
  • กด # 3 ครั้ง จะเจอรหัสเก่า (ถ้าไม่เจอให้กด # อีกครั้ง)
  • ถ้าเจอรหัสเก่าแล้ว ใส่รหัสผ่านใหม่และกด #
  • กด * เรื่อยๆ ออกจนเจอหน้าจอ Maxwell