เลือกรุ่นสินค้า

Video แนะนำวิธีการใช้งาน

โบรชัวร์สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ติดตั้ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Video แนะนำการวิธีการใช้งาน

การรับประกัน

โบรชัวร์สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ไฟล์ติดตั้ง

MAXWELL ขอแจ้งการปรับเปลี่ยน
อัตราค่าบริการและประเภทของการบริการ

รายละเอียด

 

แจ้งลูกค้าทุกท่านโปรดทราบ

MAXWELL ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการและประเภทของการบริการ

 

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทางบริษัท แมกซ์เวลล์ อินทิเกรชั่น จำกัด จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเชื่อมต่อโปรแกรม CS เพื่อแก้ไขหรือตั้งค่าของระบบสัญญาณกันขโมยยี่ห้อ Risco ผ่านระบบ Cloud รวมถึงอัตราค่าบริการ ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯต้องได้รับการอนุญาตและยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของอุปกรณ์ (อ้างอิงจากใบกำกับภาษีหรือใบรับประกัน) ผ่าน Google Form เท่านั้น บริษัทฯจึงสามารถเข้าดำเนินการเชื่อมต่อได้
    • ในกรณีที่สินค้ายังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันที่รวมเงื่อนไขการบริการถึงสถานที่ (On-Site Service) จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการเชื่อมต่อโปรแกรม CS ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี ครั้งต่อไปจะมีค่าบริการครั้งละ 400 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    • ในกรณีที่สินค้าไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการรับประกันที่รวมเงื่อนไข On-Site Warranty หรือหมดประกันไปแล้ว จะมีค่าบริการครั้งละ 400 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  2. ในกรณีลูกค้าองค์กรที่ประสงค์ขอรับสิทธิ์ในการเชื่อมต่อโปรแกรม CS เพื่อสามารถเข้าแก้ไขหรือตั้งค่าของระบบฯ ด้วยตนเอง ทาง Risco ประเทศอิสราเอลได้เปิดฟีเจอร์ใหม่เพื่อรองรับการใช้งานดังกล่าว โดยการสร้าง Risco Server License สำหรับองค์กรท่านโดยเฉพาะ โดยจะมีการจัดเก็บค่าดำเนินการดังกล่าวเป็นรายปี ปีละ 3,500 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) /กล่อง Panel ID

  3. สำหรับสินค้าที่หมดการรับประกันภายใต้เงื่อนไขการบริการถึงสถานที่ (On-Site Service) (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) จะมีการจัดเก็บค่าบริการเริ่มต้น 1,500 บาท* (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยแบ่งเป็น ค่าเดินทาง 700 บาท+ค่าแรง 800 บาท 

*หมายเหตุ

  • การจัดเก็บค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเภทลูกค้า จำนวนอุปกรณ์ และประเภทอุปกรณ์ที่ให้บริการ  
  • เงื่อนไขการให้บริการและอัตราค่าบริการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า