รั้วลำแสง (Photo Beam Detector)

เริ่มป้องกันตั้งแต่รั้วกำแพง ด้วยรั้วลำแสงเชื่อมต่อกันจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งถึงอีกตัวหนึ่ง ระยะไกลตั้งแต่ 30 เมตร ถึง 200 เมตร (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เลือก)  

 

ม่านลำแสง (Outdoor Curtain Detector)

เหมาะสำหรับพื้นที่แนวลึก ติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 3 เมตร สาดแสงครอบคลุมได้ในระยะตั้งแต่ 5 -10 เมตรได้อย่างแม่นยำ

 

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายนอก (PIR Outdoor Detector)

ปกป้องพื้นที่ภายนอกบ้าน ได้ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวในสวนที่มีต้นไม้ หรือสนามกลางแจ้ง แม่นยำแม้ในวันที่อุณหภูมิสูง