สัญญาณกันขโมย + กล้อง IP 1.3M Pixel + สมาร์ทโฮม ครบ จบในเรื่องเดียว

  • นวัตกรรมล่าสุด ระบบไร้สายสื่อสาร 2 ทาง ตอบสนองการใช้งานแบบ Realtime พร้อมระบบตรวจสอบความผิดปกติของระบบอัตโนมัติ
  • ส่งภาพการบุกรุกไปยังโทรศัพท์สมาร์ทโฟน iPhone / Android (เฉพาะจุดที่ติดตั้ง EyeWave)
  • รายงานการบุกรุกทางหมายเลขโทรศัพท์ 16 หมายเลข , Email , SMS พร้อมระบุโซนที่ถูกบุกรุก
  • สั่งงานเปิด-ปิด หรือตั้งค่าระบบ โดยผ่านซอฟท์แวร์บน iPhone  / Android และ Web Browser
  • จอแสดงผลและแป้นกดติดตั้งแยกออกจากตู้ควบคุมหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงและทำลายระบบ
  • รีโมทคอนโทรลกำหนดรหัสผ่านได้* เพื่อป้องกันการใช้งานจากบุคคลอื่น พร้อม LED แจ้งการตอบรับการทำงาน(*เฉพาะ 2-Way Remote Control)
  • เชื่อมต่อ Internet (TCP/IP) เพื่อการแจ้งเหตุ ตั้งค่า และสั่งเปิด-ปิดระบบ (Optional)
  • รองรับการใส่ SIM Card สำหรับพื่นที่ที่ไม่มีโทรศัพท์พื้นฐาน (Optional)

ตู้ควบคุม

อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

อุปกรณ์ตรวจจับประตู/หน้าต่าง

แป้นควบคุมระบบ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ภายนอก